Strona bierna – co warto wiedzieć?

27 lutego 2023

,,Czasami podmiot, czyli to, o czym mówimy w zdaniu, jego główny ‘bohater’  nie jest istotny albo mamy życzenie go, z różnych powodów, pominąć , wtedy niezastąpiona robi się strona bierna, występująca pod równie przeatrakcyjną nazwą jak passive voice.

BIERNY – czy to przeciwieństwo słówka aktywny, albo czynny?
Jeżeli tak myślisz, to jesteś na dobrym tropie, bo akurat tak jest. Strona czynna, jest wtedy, kiedy ktoś coś robi, a bierna, kiedy coś jest robione. Brzmi to bardziej oficjalnie, wręcz prawie sztywno. Kojarzy się trochę z wystąpieniami polityków albo raportami milicji obywatelskiej, ponieważ ‘pewne kroki już zostały uczynione albo materiał został zabezpieczony’.

Strona bierna w języku angielskim nie jest bardzo często używana w mowie potocznej. Zarezerwujmy ją dla okazji bardziej formalnych. Używając strony biernej w rozmowach na co dzień, zostaniesz uznany za sztywniaka i odizolowany w domu bez klamek – żart, po prostu będziesz brzmieć jak raport Komisji Europejskiej.

Natomiast, jeżeli zechcesz napisać raport, podanie o przyjęcie do pracy albo zdać egzamin
z gramatyki, to jesteś w świetnym miejscu, bo tu dowiesz się jak używać stronę bierną. 
Styl formalny jest tu, jak najbardziej wskazany. Zastosowanie strony biernej to głównie  styl formalny.

Kluczową rolę odgrywa tu czasownik ‘to be’. Dlaczego ? Ponieważ stronę bierną możesz stworzyć w każdym czasie gramatycznym i w wielu z nich będzie on wyglądał inaczej.

 

Na przykład:

W czasie Present Simple będzie to IS/ARE , ale w czasie Simple Past już WAS/WERE.

Cały trzon strony biernej składa się z czasownika BE oraz trzeciej formy, tak jak w tabeli poniżej. Ma ona charakter gramatyczno-poglądowy, niektóre zdania są co najmniej zabawne. Tabelka poniżej ma na celu uzmysłowić Ci jak tworzyć zdania w stronie biernej – choć pamiętaj, że większości zdań tego typu nie użyjesz na co dzień przy okazji milusiej pogawędki o pogodzie 🙂

 

 PRZYKŁADOWE ZDANIA W STRONIE BIERNEJ oraz ich KONSTRUKCJA:

 

 Czas / struktura gramatyczna

Strona Czynna

Strona Bierna

Simple Present

Tom writes a letter

A letter is written 

Simple Past

Tom wrote a letter

A letter was written 

Present Continuous

Tom is writing a letter

A letter is being written

Past Progressive

Tom was reading a letter

A letter was being read

Present Perfect

I have seen a ghost

A ghost have been seen

Past Perfect

I had seen a ghost

A ghost had been seen

Future Simple

I will fix the car

The car will be fixed

Would

I would fix the car

The car would be fixed

Should

I should do this

This should be done

Can

I can do that

That can be done

Could 

I could cook that

That could be cooked

Must

I must make a cake

A cake must be made

May

I may fix the PC

The PC may be fixed

Might

I might sell my car

My car might be sold

 

Czynność jest tu ważniejsza niż sam podmiot. Zdania tego typu pojawiają się , w większości przypadków na egzaminach, więc jeżeli taki planujesz to warto poświęcić stronie biernej trochę uwagi.

Czynny – to może być tu słowo klucz dla Ciebie. W stronie czynnej podmiot bierze czynny udział, ale jeżeli weźmiesz pod uwagę dowolne zdanie w stronie biernej, to zauważysz, że podmiotu nie ma, a zatem nic nie może robić, bo jest bierny.

Struktura jest ‘ simple ‘, czyli prosta 🙂 Weźmy za przykład present continuous, ponieważ tutaj występuje enigmatyczne słówko ‘BEING’.  Budowa zdania w stronie biernej to prosty wzór, czasownik TO BE + trzecia forma czasownika, przykładowo:

 

‘A letter is being written’

 

Czasownik TO BE , czyli ‘ is being’ w tym przypadku + trzecia forma czasownika, czyli ‘written’ w tym przypadku daje nam wypowiedź następującą: List jest właśnie pisany.

Nie wiem w jakiej okazji można by to powiedzieć, ale tak to wygląda poprawnie gramatycznie.

Podmiot jest bierny, ponieważ go nie ma. Jeżeli chcesz używać strony biernej , koncentruj się tylko na tym, że wykonawca jest zamieniony miejscami względem strony czynnej. Wykonawca czynności jest tu mało istotny, a czasami wcale go nie ma, ewentualnie możesz o nim zdawkowo wspomnieć na końcu zdania. Czynność ma zostać zrobiona i znajomość formy czasownika past participle przyjdzie Ci tutaj z pomocą. W każdym czasie forma czasownika BE będzie inna, ale to już wiesz z tabelki powyżej.

Co jeszcze warto przeczytać?

Going to – jak stosować?

Going to – jak stosować?

Forma wyrażania przyszłości „going to” Istnieje kilka sposobów wyrażania przyszłości w języku angielskim. Użycie 'going to' jest...